Jäsenasiat

Jäsenedut, tarkempia tietoja linkkien kautta

Sukukammari eli kuukausikokous

Vertaistukea sukutkimukseen

Sukuri-lehti

Luennot, retket, tutustumiskäynnit

Oma kirjasto

Kuulutko Sukuuni -tapahtuma luentoineen

Kuulutko Sukuuni -tapahtumassa maksuton osasto omille jäsenille

Jäsenmaksut 30 €/vuosi ja 37 €/perhejäsen

Säännöt

Yhteystietojen muutos

Vantaan Seudun Sukututkijat ry
Yhteystiedot

info@vantaanseudunsukututkijat.com
PL 130
01301 Vantaa